Repòtaj sou pwodiksyon sik; Repòtaj Konpè Filo ak Jacques Price sou migran k ap pran lanmè nan Nòdwès (1)

Loading the media player...

Item Info