Γερμάνου του̃ ̔αγίουτάτυ ̕ Αρχιεπισκοπου Κονσταντίνου πόλεως νέας Ρόμης καὶ οἰχουμενικου̃ Πατριαρχου̃, ̇Λογος εἰς τὸν Εὐαγγελισμον =Sancti Germani Constantinopoleos novae Romae Archiepiscopi et Patriarchae Oecumenicj, Sermo in Annunciatonem.

Item Info

Title:
Alternative Title:
Date:
Creator:
Description:
Subject:
Format:
Language:
Extent:
Digital Collection:
Provenance:
Rights:
Identifier:
Permalink:
Sponsor:

The preservation of the Duke University Libraries Digital Collections and the Duke Digital Repository programs are supported in part by the Lowell and Eileen Aptman Digital Preservation Fund