Jean Dominique sou minis Lajistis André Rousseau, klèje ki gen prensip, ak enperyalis Etazini; entèvyou avèk Konpè Plim sou arestasyon l (1)

Loading the media player...

Item Info