Beylerbeyi sarayı ve tepeler. Erken Cumhuriyet.

Item Info