Βίος του̃ ὁσίου π[ατέ]ρ[ο]ς ἡμω̃ν ̕Αλεξίου του̃ ἀν[θρωπ]ὸν του̃ θ[εο]υ̃· Ε[ὐ]λό[γησο]ν, π[ατέ]ρ ; Του̃ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου ἐν μοναχοι̃ς κυρου̃ Ἱωάννου του̃ Ζωνάρα ὑπομμνήμα εἰς τὸν ὁσίον πατέρα ἡμω̃ν Σωφρόνιον πατριάρχην ̕Ιεροσολύμων.

Item Info

Title:
Alternative Title:
Date:
Creator:
Description:
Subject:
Format:
Language:
Extent:
Digital Collection:
Provenance:
Rights:
Identifier:
Permalink:
Sponsor:

The preservation of the Duke University Libraries Digital Collections and the Duke Digital Repository programs are supported in part by the Lowell and Eileen Aptman Digital Preservation Fund