Βίος του̃ ὁσίου π[ατέ]ρ[ο]ς ἡμω̃ν ̕Αλεξίου του̃ ἀν[θρωπ]ὸν του̃ θ[εο]υ̃· Ε[ὐ]λό[γησο]ν, π[ατέ]ρ ; Του̃ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου ἐν μοναχοι̃ς κυρου̃ Ἱωάννου του̃ Ζωνάρα ὑπομμνήμα εἰς τὸν ὁσίον πατέρα ἡμω̃ν Σωφρόνιον πατριάρχην ̕Ιεροσολύμων.

Item Info

Title:
Alternative Title:
Date:
Creator:
Description:
Subject:
Format:
Language:
Extent:
Digital Collection:
Early Manuscripts collection
Provenance:
Rights:
Free Re-UsePublic Domain
Identifier:
Permalink:
https://idn.duke.edu/ark:/87924/r4db7vs4g
Sponsor:
Sponsor this Digital Collection

The preservation of the Duke University Libraries Digital Collections and the Duke Digital Repository programs are supported in part by the Lowell and Eileen Aptman Digital Preservation Fund