Ηνίκα δὲ ἐγένετο ο ̕ʹΑβραμ ̕εννενήκοντα ̕εννέα ̕ετω̃ν, ὠφθη ο θεός ; Καὶ ε̃̓ιπεν φησὶ ο Θεὸς τω̨̃ ̕ Αβραάμ ̇ Σάρα η γυνή σου οὐ κληθήσεται Σάρα ἀλλὰ Σάρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτη̃ς.

Item Info

Title:
Alternative Title:
Date:
Creator:
Description:
Subject:
Format:
Language:
Extent:
Digital Collection:
Provenance:
Rights:
Identifier:
Permalink:
Sponsor:

The preservation of the Duke University Libraries Digital Collections and the Duke Digital Repository programs are supported in part by the Lowell and Eileen Aptman Digital Preservation Fund