Εἰς τοὺς ̔αγίουσ τεσσαράκοντα μάρτυρας ; Του̃ ἐν ̔αγίοις π[α]τράσι ̔ημω̃ν Βασιλ[είου] ἀρχεπ[ισκό]π[ου] Καισαρεία Καππαδ[οκία] ̔ ̔Ομιλία ̔ρηθει̃σα ἐν Λακίζοις.

Item Info