Εἰς τοὺς ̔αγίουσ τεσσαράκοντα μάρτυρας ; Του̃ ἐν ̔αγίοις π[α]τράσι ̔ημω̃ν Βασιλ[είου] ἀρχεπ[ισκό]π[ου] Καισαρεία Καππαδ[οκία] ̔ ̔Ομιλία ̔ρηθει̃σα ἐν Λακίζοις.

Item Info

Title:
Alternative Title:
Date:
Creator:
Description:
Subject:
Format:
Language:
Extent:
Digital Collection:
Provenance:
Rights:
Identifier:
Permalink:
Sponsor:

The preservation of the Duke University Libraries Digital Collections and the Duke Digital Repository programs are supported in part by the Lowell and Eileen Aptman Digital Preservation Fund