Essie Dozier slides: Arlo Veon Coker, Sr., 1940s

Item Info